Nkü Bütünleme ile ilgili detaylar

Namık Kemal Üniversitesinin yeni hizmeti olan mail gönderme servisi ile bilgilendirme sayesinde aldığımız mailin bir kopyasını sizlere sunuyoruz..


Üniversitemizin mail hizmeti hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız…

Üniversitemiz Lisans ve Önlisans programlarında yapılan değişiklikler

(Tıp Fakültesi hariç)

1. Yaz Okulu[1]

a) Üniversitemizde 2009-2010 Öğretim Yılı Yaz Okulunda ders açılmayacaktır.

b) Öğrencilerimiz kayıtlı bulundukları akademik birimlerin onayını almak sureti ile başka üniversitelerin yaz okullarından ders alabileceklerdir.

2. Bütünleme Sınavları[2]

a) 2009-2010 Öğretim Yılından itibaren “Bütünleme” sınavları yapılacaktır.

Bütünleme Sınav Tarihleri:
2009-2010 Öğretim yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları  : 21-30 Haziran 2010
2009-2010 Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları: 05-14 Temmuz 2010

b) Bütünleme sınavları sonunda oluşan Ham Başarı Puanları, Yarıyıl sonu sınavlarındaki bağıl sistem not dağılımına göre harfli nota çevrilecektir.

c) Bütünleme sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler, sınavların bitiminden itibaren bir hafta sonra yapılacak mazeret sınavlarına katılabileceklerdir.

Yarıyıl sonu sınavlarındaki Mazeret Sınavı kaldırılmıştır.

3. Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları[3]

Halen 35 (otuzbeş) olan Ham Başarı Puanı Alt Limiti, yeni öğretim yılından itibaren (2010-2011 güz yarıyılı) 45 (kırkbeş) olarak uygulanacaktır.


[1] Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 18.03.2010 tarih ve 2010/05-05 numaralı kararı

[2] Değişikliğin yayınlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı: 9 Nisan 2010 tarih ve 27547 sayılı R.G.

[3] Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 18.03.2010 tarih ve 2010/05-07 numaralı kararı

309 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir